Меню
6+

Сетевое издание «Кюре»

21.06.2021 11:45 Понедельник
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

РикI михьи я, гъил – кьезил

Инсанар ва пешеяр. Инсанрин къилихар, хесетар хьиз, абуру хкязавай пешеярни жуьреба-жуьре я.

Мадни, гьи пеше инсанар, общество патал герекди, важиблуди я? И суалдизни гьарда са жуьре жаваб гуда. РикIел Лезги Няметан шиирдин цIарар къвезва: «… ТиртIа са ферли кIвалерин устIар, Хкаждай виниз зегьметди зи тIвар... Гзаф гудай за ватандиз хийир, Гъилер-фяле, рикI кIвалах хьанайтIа…».

Хъсан, герек пешейрикай чнани фикирна, хиялна. Чи фикирдалди, медицинадин работникрин кIвалахни герекди я. Хъсандиз кIвалахзавай са медработникдикай «Куьредин хабарар» газетдиз макъала кхьинин фикир аваз чун Сулейман-Стальский райондин центральный больницадин кьилин духтурдин везифаяр тамамарзавай Мевлидин Алиомарован патав

фена. Сифте нубатда ада чахъ галаз шериквална, медработникрин кIвалах герекбурукай тирди тестикьар хъувуна. Амма хъсандиз кIвалахзавай, агьалийрин патай гьуьрмет авай медработникдин тIвар кьун адаз регьят акъвазнач: нин тIвар кьан, нин – такьан? Тежрибалу, хиве авай везифаяр намуслудаказ кьилиз акъудзавай пешекарар ЦРБ-да гзаф ава. Гьа и арада, рак гатана, чун авай кабинетдиз къужахда 5-6 варз яш хьанвай аялни аваз са дишегьли атана.

- Мевлидин стха, зун аял гваз больницада тамам са гьафте хьана, — лагьана дишегьлиди. – Вири и йикъара зи аялдихъ аялрин духтур Мадина Муслимовнади чешнелу гелкъуьн тешкилна. Аял сагъ хъхьана, чун кIвализ хъфизва. Чна Мадина духтурдиз ва аялрин отделенидин вири медработникриз чухсагъул лугьузва.

Вич «кIевяй» акъудайди гьисс авур Мевлидин Алиомарова, чина тIимил хъверни аваз, алава хъувуна: «Куь суалдиз им зи патай жавабни хьурай. Гьакъикъатдани, Мадина Муслимовна хъсан пешекар, рикI михьи инсанни я».

Лагьана кIанда, райондин центральный больницадин аялрин отделенидин заведующийвиле кIвалахзавай М. Мамеева чазни тежрибалу духтур, хъсан инсан яз фадлай таниш я. Гьавиляй адан тIвар кьуни чун мягьтелни авунач.

Лезги халкьдихъ хъсан мисал ава: «Катран мукай кард къарагъда». Мадина хуьре, районда чпиз халкьдин патай еке гьуьрмет авай сийидвияр тир Муслиман ва Абибатан чIехи хизанда дидедиз хьана. 4-классдал кьван руша Сийида кIелна, 10-класс къуншидаллай Курхуьрел акьалтIарна.

М. Мамеевади лугьузвайвал, духтурвилел ам гьеле школадин гъвечIи классра кIелзавай йисарилай ашукь я. Гьавиляй ада школа акьалтIардайла кхьей сочиненидиз «Закай духтур жеда» лагьана кьил ганай.

1976-йисуз юкьван школа лап хъсан къиметар аваз акьалтIарай жегьил руш, рикIе авай мурад кьилиз акъудунин мураддалди, Дагъустандин медицинадин институтдин педиатриядин факультетдик экечIна, 1982-йисуз анаг акьалтIарна.

1986-йисалай 2005-йисалди М. Мамеевади Кьасумхуьруьн центрадал алай больницадин инфекциядин отделенида врач-инфекционист яз кIвалахна.

Хъсан чирвилер, кIвалахдин девлетлу тежриба авай, рикI алай пешедиз ва Гиппократан кьинез вафалувал къалурзавай духтур, масадан дердиникай хабар кьадай инсан тир Мадина Муслимовна центральный больницадин руководстводи, амай медработникри теклиф гъуналди, ЦРБ-дин аялрин отделенидин заведующийвиле тайинарна. Жавабдар и везифаяр ада уьзуьагъдаказ кьилизни акъудзава.

М. Мамеевади чаз лагьайвал, аялрин отделенида 15 медработникди кIвалахзава. Абурухъ виридахъ кIвалахдин гзаф йисарин тежриба ава, хиве авай везифайривни абур жавабдарвал гьисс авуналди эгечIзава. Кьилди къачуртIа, отделенидин пешекарри са вацралай 18 йисал къведалди яшда авай аялриз ва жаванриз медицинадин рекьерай (инфекцияр квачиз) къуллугъзава.

Чаз отделенидин палатайра начагъ аялар гвай дишегьлийрихъ галаз ихтилатар ийидай мумкинвални хьана. ИкI, А. Мегьамедовади, Р. Селимовади ва масабуру лагьайвал, Мадина Муслимовна ва отделенидин медсестраяр бицIекрихъ хъсандиз гелкъвезва, абурун гьакъиндай кьетIен къайгъударвал ийизва.

- Дарманрикай, рапарикай хьиз, чи аялриз Мадина духтурдин ширин мецикай, кьезил гъиликайни куьмек жезва, — къейдна дидейри. – БицIекар сагъар хъувуна чи рикIер шадарзавай Мадина Муслимовнадихъни шадвал кутадай крар, рикIин динжвал хьурай.

М. Мамеевади чаз лагьайвал, коронавирусдин тIугъвалди, вири медработникрин хьиз, аялрин отделенидин духтуррин къайгъуярни артухарнава. ЯтIани абуру ажузвалзавач, хиве авай везифаяр намуслудаказ кьилиз акъудзава. Им духтурри чпин буржи яз гьисабзава.

Мадина Муслимовнадин яргъал йисарин намуслу зегьмет Дагъустан Республикадин здравоохраненидин министерстводин, райондин центральный больницадин руководстводин Гьуьрметдин грамотаяр ва пешекарвилин рекьяй кьилин категория гуналди къейднава.

- Азарлу яз больницадиз гъайи аялар сагъ хъхьана кIвалериз рахкурун – им чун, духтурар патал виридалайни чIехи награда я, — лугьузва Мадина Муслимовнади.

«Ашкъидалди кIвалахал физвай ва шадвилелди кIвализ хквезвай инсан бахтлу кас я» — кхьенай Надым Хикмета. Заз акI я хьи, туьркерин шаирди и келимаяр саки 40 йисан къене кIвалинни больницадин рехъ атIузвай Мадина Муслимовна хьтин инсанар, пешекарар рикIе аваз кхьенва.

Медицинадин работникрин югъ мубарак авуналди, чаз М. Мамеевадихъ четин, гьа са вахтунда гзаф гьуьрметлу духтурвилин кIвалахда мадни еке агалкьунар хьана кIанзава.

Асият Мирзалиева,

Хазран Кьасумов

(Шикилда: М. Мамеева)

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

15