Меню
6+

Сетевое издание «Кюре»

Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

«Мецел мани, гъиле чIагъан…»

Рагьман Мурадован — 65 йис

Еке ва баркаллу тарих авай ЦицIигърин хуьре дидедиз хьайи Агъа-СтIал Къазмайрал яшамиш жезвай, вичиз тIебиатди са шумуд патахъай пай ганвай Мурадов Рагьман Мегьамедшафиевича майдин гуьзел йикъара вичин уьмуьрдин 65-гатфар къаршиламишна.

. Адет яз, са кьадар рекьиз фейила, гьар са касди кьулухъди элкъвена, вич фейи рекьиз вил хъияда, адаз килигда, «залай вуч алакьна?» лагьана фикир-хиял ийида. Чавай лугьуз жеда хьи, Р. Мурадов уьмуьрда баркаллу рехъ фена. Рагьметлу шаир Рамазан Каитова вичин са шиирда кхьейвал, «къени инсанар фейи рекьяй явшанар экъечIдач, гьатта чуьллерни кваз фарашни жеда, цуьк акъатна-иерни».

Р. Мурадова яргъал йисара «Сулейман-Стальский ДЭП-32» ОАО-да (рекьерин участокда) техник-эцигунардайди, планово-производственный отделдин экономист, рекьерин мастер ва кьилин инженер яз кIвалахна. Саки 42 йисан къене рекьерин участокда намуслудаказ кIвалах авунай Р. Мурадоваз РФ-дин рекьерин хилен 250 йис тамам хьунин юбилейдин медаль, 2009-йисуз РФ-дин транспортдин министр И. Левитинан патай Чухсагъулдин чар, 20-дав агакьна Гьуьрметдин грамотаяр ганва.

Рекьерин участокдин хъсан пешекар хьиз, Рагьман Мурадов районда ва адалай яргъарани гзафбуруз бажарагълу чIагъанчи, ширин сес ва кьетIен алакьунар авай манидар яз чида. Гьа са вахтунда, ада шадвилин мярекатра тамадавални ийизва, шиирар кхьизва.

- Гьеле школада амаз чIагъан язавай ва манияр лугьузвай зи къаст-мурад Махачкъаладин культпросвет училищедик экечIун тир, — лугьузва Рагьман Мегьамедшафиевича. – Амма герек документар вахтунда аниз вугуз тахьай зун Махачкъаладин автодорожный техникумдик экечIуниз мажбур хьана.

Пешекар музыкант ва манидар хьаначтIани, Рагьмана чIагъан са юкъузни гъиляй вегьенач. Вичи чIагъанни ягъиз, вичин кьетIен сесиналди манияр лугьуз ада районда ва адалай къеце тухвай шадвилинни культурадин гзаф мярекатра, фестивалра, килигунра иштиракна. Бажарагълу гьевескардиз Кьасумхуьрел, Дербентда, Махачкъалада, Каспийскда, Ахцегьа, Кьурагьа, Москвада, Бакуда, Сумгаитда, Краснодарда ва гзаф маса чкайра гурлу капар яна. Дипломарни адахъ са шумуд ава.

Рекьерин участокдин пешекар хьайи дагъви гада музыкадал, искусстводал гьикI ашукь хьана? Рагьман Мурадовахъ галаз ихтилатар ийидайла бейнидиз атай и суал за адаз вичизни гана.

- Вазни хъсандиз чизва жеди, стха, дегь заманайрилай инихъ Кьиблепатан Дагъустан, иллаки лезги пад, хъсан зуьрнечийралди, чIагъанчийралди ва музыкадин алатралди машгьур тир, — суьгьбетзава Рагьман Мегьамедшафиевича. – Виликдай гьар са алат вичин махсус чкада ишлемишдай: зуьрне, далдам, чIагъан, тафт – мехъерик, чуьнгуьр, саз, кеменчи, тар – гъвечIи мярекатра, кфилни балабан – чуьлда авай нехирбанрини чубанри. Хуьре мехъерар хьайила, жаван гада яз, зун фена чIагъанчидин патав акъваздай. Чи хуьрени чIагъанар ядай устадар авай. Гьа икI жува-жуваз чIагъан ягъиз чирна.

2019-йисуз Сулейман-Стальский райондин гьевескаррин ва культработникрин дестеди, муниципальный райондин Кьил Нариман Абдулмуталибов кьиле аваз, Москвада ФЛНКА-ди тешкилай ва кьиле тухвай Яран суварин шадвилин мярекатда иштиракна. Гьа дестедик квай Рагьмана меркездин чIехи залда лезги халкьдин куьгьне манияр лагьана, чIагъандай авазар тамамарна. Абур суварин мярекатдин иштиракчийри гурлу капар ягъуналди къаршиламишна.

Устадвилелди чIагъан ягъуналди, ширин сесиналди манияр лугьуналди Рагьман Мурадова чи шаирринни писателрин, машгьур маса ксарин юбилейрин ва маса мярекатар гурлу ийизва, гаф-чIал чидай тамада яз, мярекатарни кьиле тухузва.

Жуван яр-дуст тир Рагьман Мурадовакай кхьенвай макъала заз шиирдин цIараралди куьтягьиз кIанзава:

Мецел мани, гъиле чIагъан,

Лугьуз мани, шад я Рагьман,

ЦицIигърин хуьр – вичин ватан,

Шад межлисрин шагь я Рагьман.

Билбилдин хьиз, гуьзел – назик,

Вуч ширин я Рагьманан сес?!

Яб гузавай гьич садани,

Лугьуч адаз: «Акъваз, я бес».

Хьанвай яшар пудкъадни вад,

Гьар са рекьяй я вун устад,

Рагьман стха, ачух суфра,

Ви сагълугъдай, ша, хъван шараб!

Ваз 65 йисан юбилей мубаракрай ва вахъ искусстводин рекье мадни еке агалкьунар, чандин сагъвал, яргъал уьмуьр, хизанда бахт-берекат хьурай, гьуьрметлу Рагьман Мегьамедшафиевич!

Хазран Кьасумов, РФ-дин журналистрин Союздин член.

Шикилда: Р. Мурадов

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

6