Меню
6+

Сайт «Кюре»

07.02.2022 09:20 Понедельник
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Начагъбур гзаф жезва. Мукъаятвал артухарин!

Алай йисан 31-январдиз Сулейман-Стальский райондин Кьил Нариман Абдулмуталибован председателвилик кваз ковиддихъ галаз женг тухун патал муниципалитетда кардик кутунвай Оперштабдин нубатдин заседание кьиле фена.

Райондин центральный больницадин кьилин духтур Жафер Къурбанисмаилова гайи малуматдай малум хьайивал, алатай гьафтеда стIалжемдик ва коронавирусдик начагъбурун кьадар районда 6 сеферда артух хьана. Алай вахтунда ЦРБ-дин инфекционный отделенида стIалжемдик начагъ 16 кас къаткурнава, абурукай 4-дак ковид азар квайди тестикь хьанва. Азарлу 2 кас, гьабурукай яз са аял республикадин клиникадин махсус отделенидиз ракъурнава. Амбулаториядин начагъбурун кьадар мадни артух хьанва. Алай вахтунда кIвалера медработникрин гуьзчивилик 253 кас ква, абурукай 58 кас ковиддик, 27 кас стIалжемдик начагъ я, 168 кас коронавирусдик начагъбурухъ галаз алакъада хьана. Начагъбурун арада яшар 60 йисалай алатнавайбурун кьадар гзаф я. Мадни къурху кутудай кар ам я хьи, аялрин арадани начагъбурун кьадар артух жезва. Алатай гьафтеда коронавирусдик начагъ 3 школьникни малум хьана. ЦРБ-дин кьилин духтурди алава хъувурвал, школадин яшда авай аялрин арада начагъбур гзаф хьун гуьзлемишзава. ОРВИ-дин начагъвилер авай инсанрин кьадарни артух жезва. Юкьван гьисабдалди гьафтедин къене духтурар саки 20 касди начагъвиликай хабардар ийизва. Ида диспансеризациядин ва поликлиникада инсанар кьабулунин кIвалах вахтуналди акъвазарун себеб яз, райондин здравоохраненидин сифтегьан звенодин пешекаррин кIвалах артухарнава. Компьютеррин диагностикадин отделенидини гужлудаказ кIвалахзава. Пешекарри са йикъан къене 20-далай виниз КТ-дин ахтармишунар кьиле тухузва. Ана неинки чи райондин, гьакIни Хив ва Кьурагь райондин агьалиярни ахтармишзава.

Ж. Къурбанисмаилова лагьайвал, пандемиядин вахтунда агьалийри кардик квай эпидемиядиз акси вири нормайрал ва истемишунрал кIевелай амал авун лап важиблу я. Мадни, омикрон штамм мадни хаталу я, гьам чIехи яшарин инсанриз, гьамни аялриз.

Агьалийри азардин аксина рапар ягъуникай рахайдайла, Ж. Къурбанисмаилова ихьтин рекъемар гъана. Икьван чIавалди районда 17418 касди (агьалийрин 60 процентди) коронавирусдиз акси рапар янава. Алай вахтунда ЦРБ-да COVID-19 азардин аксина рапар (вакцина) авач, абур эхиримжи вахтара республикадиз хтанвач. Сифте партиядихъ галаз райондин центральный больницади аялар ва жаванар патал 70 доза цIийи вакцинани къачун лазим я. Аялриз рапар анжах диде-бубайрин патай разивал аваз яда.

Заседанидал асул месэлайрикай сад яз райондин образованидин учрежденийра кIелунинни тербиядин кIвалах пандемиядин шартIара тешкилуниз килигна. РУО-дин начальник Гьуьсейн Шихбабаев и месэладал ва школайра арадал атанвай гьаларал гегьеншдиз акъвазна. Ада лагьайвал, школайра респираторный начагъвилер авай муаллимрин ва школьникрин кьадар къвердавай гзаф жезва, ида диде-бубайрикни секинсузвал кутазва, гзафбуру чпин аялар школадиз ракъурзавач.

Мониторингди къалурайвал, начагъвилерин патахъай чIуру гьалар гзаф школайра ава. НуьцIуьгърин школа арада мензил аваз кIелунин (дистанционное обучение) къайдадал алуднава. РУО-дин начальникди лагьайвал, и къайдадал Кьасумхуьруьн 1-нумрадин, ЦIийи поселокдин, Герейханован 1-нумрадин ва Кьулан СтIалрин юкьван школаярни элячIунин чарасузвал ава, анра кIелзавайбурун 30 процентдилай 45 процентдал кьван начагъ я. Амай школайрани кIелзавайбурун начагъвили 20-25 процент тешкилзава.

РУО-дин начальникди алава хъувурвал, аялрин бахчайрик пандемия хкIунвач. ДСЮШ-ра азардихъ галаз алакъалу яз са бязи сергьятар эцигнава, анра машгъул хьунар (занятияр) ачух гьавадал тухун меслят къалурнава.

Гьуьсейн Шихбабаева лагьайвал, технический ва методический рекьерай школаяр арада мензил аваз кIелунин кIвалах тухуниз гьазур я, амма и къайда са гьафтедилай гзаф тушиз тухуз жеда.

Республикадин ва райондин Оперштабдин виликан заседаийрал гайи протоколрин тапшуругъар кьилиз акъудунин жигьетдай тухвай кIвалахдикай общественный хатасузвал хуьнин рекьяй райадминистрациядин Кьилин заместитель Абуталиб Фатулаева малумат гана.

Заседанидин нетижаяр кьуналди, райондин Кьил Нариман Абдулмуталибов алатай гьафтеда пайда хьайи пандемиядин цIийи этапдал гегьеншдиз акъвазна.

- Малум я хьи, начагъ хьайи гзаф инсанри духтурриз хабар гузвач, чпи-чеб сагъариз алахъзава, — къейдна Нариман Абдулмуталибова. – Гьа идалди абуру маса инсанарни начагъарзава. Ихьтин крариз килигна, Оперштабдин членри чпин кIвалах активламишун, райондин вири къуллугъар ва къурулушар сад авун, школайра, санлай районда авай санитариядинни эпидемиологиядин гьалар гуьзчивилик кутун лазим я. За фикирзавайвал, ихьтин тежриба чаз авазва. Чна пандемиядин са шумуд «лепедиз» дурум гана. Алай вахтунда вирусди вич маса тегьерда тухузва. Пандемия чкIай кьве йисан къене чаз адак аялар начагъ хьун чир хьанач, къе аялрин сагъламвилин гьакъиндай гьам диде-бубайрик, гьам медработникрик къурху кутазва. За Оперштабдин членриз ва медработникриз агьалийрин сагъламвал хуьн ин, райондин территориядал арадал атанвай гьалариз дуьз къимет гунин жигьетдай кIвалах гужлу авуниз эвер гузва.

Асият Мирзалиева,

Хазран Кьасумов

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

4